پروتز چشم

آوریل 25, 2022
پروتز چشم

پروتز چشم یا چشم مصنوعی چیست؟

پروتز چشم یا چشم مصنوعی (یا چشم شیشه‌ای، چشم ساختگی) ظاهر شما را پس از جراحی بهبود می‌بخشد و از فضای خالی جدید در صورت محافظت […]