پروتز گذاری گونه

ژوئن 14, 2022
پروتز گذاری گونه

پروتز گذاری گونه یا مالار پلاستی

در برخی از مردم استخوان گونه نامشخص بوده و سبب صاف دیده شدن چهره میشود. همچنین با افزایش سن و بوجود آمدن اثرات آن مانند: کاهش چربی و […]