رفع خط اخم با تزریق بوتاکس

مارس 17, 2022
رفع خط اخم با تزریق بوتاکس

رفع خط اخم با تزریق بوتاکس

خط عمودی عمیقی که در ناحیه‌ی بین دو ابرو ایجاد می‌شود، به دلیل اینکه موقع اخم کردن عمیق‌تر نیز می‌شوند، خط اخم می‌گویند. اگر می‌خواهید از […]