جراحی پروتز پیشانی

آوریل 29, 2021
پروتز پیشانی

کاندیدای مناسب برای جراحی پروتز پیشانی

بزرگ کردن و پروتز پیشانی با استفاده از ایمپلنت به عمل جراحی پلاستیک پیشانی گفته میشود که در این روش از ایمپلنت برای افزایش حجم پیشانی […]