انواع پروتز صورت

نوامبر 7, 2021
پروتز صورت

انواع پروتز صورت

یكي از روش هاي مرسوم در جراحي زيبايي صورت، استفاده از پروتزهاي مختلف براي برجسته كردن بخشي از صورت است.  انواع مختلفي از پروتز براي قسمت […]