انواع فیلر صورت

فوریه 28, 2022
انواع فیلر صورت

انواع فیلر صورت چیست؟

 فیلرها  به پوست حجم و شکل می‌دهند (به عنوان مثال با افزایش سن بافت‌های زیر پوستی تجزیه و از حجم پوست کم می‌شود و در این […]